História

Ak chceme hľadať korene tohto systému sebaobrany, musíme najskôr poodhaliť tajomstvo života jej tvorca a zvlášť potom prostredie, v ktorom vyrastal, a ktoré ho formovalo.

Imrich, prezývaný „Imi“, priezviskom Lichtenfeld zakladateľ systému KM, sa narodil 26. 5. 1910 v Budapešti , dnešné Maďarsko, avšak vtedy centrum Rakúska-Uhorska, v rodine židovského strážnika. Kvôli otcovmu zamestnaniu vyrástol v Bratislave.

Pod silným otcovým vplyvom a vedením, Imi trénoval a bol činný v mnohých športoch. Zvlášť vynikal v zápasení, boxe a gymnastike, o čom svedčí umiestnenie na slovenských šampionátoch v týchto disciplínach.  V prvej polovici tridsiatych rokov sa v Bratislave pod vplyvom prívržencov nacizmu začali meniť pomery. Tí postupne ovládali politickú sféru vplyvu a súčasne zmenili život v celej krajine. S požehnaním úradov sa začali vo veľkej miere objavovať fašistickej a antisemitské skupiny zameranej na narušenie verejného života a zastrašovanie mestskej židovskej komunity.

V tomto prostredí a období, v rokoch 1936 až 1940, sa Imi zúčastnil nespočetných bojov a násilných stretov, buď sám, alebo so svojou skupinou. Vďaka všetkým týmto udalostiam a osobným skúsenostiam sa Imiho zručnosť v zápasu a boxu formovala do reálneho boja bez pravidiel. Tieto bitky v bratislavských uličkách sa stali základom toho, čo dnes poznáme ako na celom svete uznávaný izraelský boj zblízka – Krav maga.

Vďaka svojim aktivitám sa stal tŕňom v oku miestnym úradom a bol donútený opustiť domov, rodinu a priateľov a nalodiť sa na poslednú loď s emigrantmi, ktorým sa podarilo uniknúť z pazúrov nacistov. V roku 1942 sa po strastiplnej ceste dostal Imi konečne do svojej novo vznikajúcej vlasti. V roku 1948, keď bol založený štát Izrael a vznikla IDF, sa stal hlavným inštruktorom fyzickej prípravy a KM v školách IDF. Tejto práci zostal verný vyše 20 rokov, počas ktorých vyvinul a zdokonalil svoje unikátne metódy sebaobrany a boja zblízka.

Potom, čo odišiel z aktívnej služby u armády, začal sa plne venovať adaptácii a upravovanie systému KM pre potreby civilistov. Techniky a metódy boli prispôsobené tak, aby vyhovovali všetkým – mužom aj ženám, chlapcom i dievčatám, každému, kto by mohol byť nútený zachrániť svoj život alebo prekonať útok s minimálnou ujmou. Svojim žiakom vštepoval 5 základných princípov: rešpekt ku každému človeku, vyhýbanie sa neprimeranému či neospravediteľného použitia sily, skromnosť, mierumilovné správanie, striktné dodržiavanie fair play medzi jeho žiakmi.