Vstúpili ste na stránky klubu streľby a sebaobrany 9MM Žilina.

KRAV MAGA z hebrejčiny voľne prekladané ako „boj zblízka“, je v súčasnej dobe považovaný za najefektívnejší sebaobranný a taktický systém.

Chcete sa pridať k nášmu tímu?

Tréningový nábor je každý september /1 krát do roka/ do určeného počtu 15 miest . Ak niekto vypadne alebo si to rozmysli, je možné nastúpiť do skupiny podľa poradovníka len do konca októbra, potom sa kurz automaticky uzatvára. Veková kategória je od 18 rokov .

Podľa zdatností sú každého pol roka vykonávane testy na, ktorých si môžu študenti otestovať svoje nadobudnuté vedomosti a výkonnosť…

ROZPIS TRÉNINGOV POČAS ŠKOLSKÉHO ROKU

DNI
HODINY
PO: Skupina B
17:00 - 18:30
PO: Skupina A
18:30 - 20:00
ST: Skupina B
17:00 - 18:30
ST: Skupina A
18:30 - 20:00
PI: Súkromný, spoločný tréning
po dohode
NE: Sparingy, open matt
10:00 - 11:30

Máte záujem o tréning? Kontaktujte nás