Tréningy a rozvrh

  • Home
  • Tréningy a rozvrh

Informácie k tréningom

Tréningový nábor je každý september /1 krát do roka/ do určeného počtu 15 miest . Ak niekto vypadne alebo si to rozmysli, je možné nastúpiť do skupiny podľa poradovníka len do konca októbra, potom sa kurz automaticky uzatvára. Veková kategória je od 18 rokov .

Podľa zdatností sú každého pol roka vykonávane testy na, ktorých si môžu študenti otestovať svoje nadobudnuté vedomosti a výkonnosť.

Rozdelenie do skupín

Študenti sú rozdelení do skupín A,B .

Skupina A  – pokročilí – tréningy sú zamerané na zložitejšie techniky sebaobrany / palica,nôž,krátka zbraň, dlhá zbraň/

Skupina B – začiatočníci – tréningy sú zamerané na  základné motorické cviky, kondičná príprava, silová príprava, zvládnutie základných techník sebaobrany bez zbraní, v stoji , v sede a na zemi.

Výzbroj a výstroj žiakov sa určuje podľa zdatnosti. Skupina A – používa komplet výstroj určenú na sparingy / chránič chrupu, suspenzor, chrániče holení, rukavice mma/.

Skupina B – je počas výuky postupne upovedomená na zakúpenie potrebných pomôcok / chránič chrupu a suspenzor/.

Máte záujem o tréning? Kontaktujte nás

ROZPIS TRÉNINGOV POČAS ŠKOLSKÉHO ROKU

DNI
HODINY
PO: Skupina B
17:00 - 18:30
PO: Skupina A
18:30 - 20:00
ST: Skupina B
17:00 - 18:30
ST: Skupina A
18:30 - 20:00
PI: Súkromný, spoločný tréning
po dohode
NE: Sparingy, open matt
10:00 - 11:30

Podľa dohody sa venujeme aj súkromným tréningom po dohode s inštruktorom./tel,mail,soc.siete/

Miesto tréningu

Tréningy Kravmaga Źilina prebiehajú v priestoroch Diamond Gymu na ulici Alexandra Rudnaya v prízemných priestoroch budovy Vural, možnosť parkovania a stráženého parkoviska.

Tréningy prebiehajú počas celého školského roka v telocvični, taktiež trénujeme simulácie rôznych typov  útokov mimo telocvične v priestoroch budov, parkovísk a vonkajších priestorov.